Møller Peter Wilhelm Høvinghof[1]

Mand 1660 - 1735  (75 år)


Personlige oplysninger    |    Kilder    |    Begivenheds Kort    |    Alle    |    PDF

 • Navn Peter Wilhelm Høvinghof 
  Præfiks Møller 
  Født 1660  Voerde, Westphalen Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Køn Mand 
  Død 1735  Arvad, Brande Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Notater 
  • Ejer af Arvad Mølle 1721-36 efter at have solgt Nørre Mølle i Bryrup.
  • Arvad Mølle
   Usædvanligt har vi en beskrivelse af Arvad Mølle i 1713, hvori dens seks huse er anført: Møllehusen 10 fag, Ladehusen 11 fag, Vognhuus 3 fag, Fæhus 8 fag brøstfældig hælder ad gården til, lille hus 4 fag, Møllestald Jordhuus 4 fag. Den øverste møllesten er 149 cm bred og 10,5 cm tyk, den underste lige så bred og 24 cm tyk. Ude og inde hjul med "axel synes at være brugelig et aars tiid". Aalekiste "siunnes at være brøstfældig", rinde til hjulet ganske brøstfældig. Etc se linket ovenfor.
   Arvad Mølle skifter både fæster og ejer meget tit. Der er talt 14 fæstere fra 1664 til 1814, altså i alt 150 år, det er lige godt 10 år varighed i gennemsnit. Omkring 1740 lå fæstepengene per år ved 40 rigsdaler, hvilket er ti gange så højt som de bedre gårde. Siden kornmalingen var et monopol, var der mange penge at tjene. Man ser udvirkningen af monopolet i skødet 1746 til Knud Terkelsen fra Jens Risom, som var sognepræst i Brande - en uhyre driftig og rig mand - og havde bygget sig en lille vandmølle nedenfor præstegården ved Brande Å. Den vil han beholde ret til at bruge i hans livstid, men han betoner Arvad Mølles ret til al kornmaling i Brande sogn.
   Selv om der var mange penge at tjene er der flere møllere, der ikke bliver rige, fx Høvenhof, som ikke efterlader sig noget,
  • Ejerliste Arvad Mølle
   1631- Sophie Below, Hastrup, Thyregod.
   1631 Eskild Gøye, Brandholm?, Brande.
   1648 Eksild Gøye og Emerentz Rosenkrands.
   1651 Jakob Uldfeld, Nørre Karstoft, Skarrild.
   1683c Peter van der Wryde.
   1713 Peder Bendtsen Skonning †1713 Øvig i Skarrild.
   1721 Peter Wilhelm Høvenhof.
   1736 Magdalene Sybille Gregersdatter.
  • Peter Wilhelm havde før ejet Nørre Mølle i Bryrup, som han solgte 1721 til hjollefabrikanten Palle Møller. Han køber Arvad Mølle ved "venners hjælp og kredit", men dette udsagn er måske delvis for at få kongens medlidenhed, se nedenfor; han solgte jo i 1721 Nørre Mølle i Bryrup, som han vel har fået noget for. At Arvad Mølle i 1721 skulle have været "øde", som brevet nedenfor påstår, er vist overdrevet.

   Københavns Stadsarkiv. Politi- og kommercekollegiet. Memorialprotokol 1720-23. Side 534-35 (Speciel tak til Ole Bech Knudsen for følgende og efterfølgende oplysninger om slægten Høvinghof):
   Stormægtigste Konge Allernaadigste Arve Herre.
   Jeg fattige mand født udi Westphalen tillige med fire brødre for nogen tid nedsatte mig udi Eders Kongl. Majst. lande, og ved venners hjælp og kredit tilforhandlet mig en øde mølle udi Brande sogn, Koldinghus amt, Arvevad Mølle kaldet, som mig synes kunne være bekvem til et klæde manufaktur, hvorved og uforbigængelig behøves et farveri, som jeg og haver anfanget udi allerunderdanigste forhaabning, at ingen der udi skulle gøre mig nogen forfang, helst møllen som jeg haver købt og nu bebor, er fra alle købstæder langt beliggendes. Men som farverne af Vejle, som dog er over fire mile fra mig, paastaaendes sligt at være imod de dem allernaadigst forundte friheder, forbyder mig med sligt at befatte, indflyer jeg til Eders Kongl. Majst. høje kongelige naade, at jeg som en fremmed, og der haver seks smaa uopfødte børn, maa uden nogen hinder og forfang samme klæde manufaktur og der til behøvende farveri bruge, med lige frihed som andre udi Eders Kongl. Majst. lande oprettede manufakturer allerunderdanigst nyder. Udi vente af en naadig bønhørelse forbliver Eders Kongl. Majst. allerunderdanigste undersaat og tjener.
   Arvevad Mølle, den 31, juli 1722.
   Peter Wilhelm Høwinghoff.
   Allerede i Nørre Mølle i Bryrup havde han anlagt et farveri og havde tabt sagen mod farverne i Horsens og Skanderborg købstæder. Dette kunne være en grund mellem flere til at han sælger Nørre Mølle og drager langt ind i landet til Arvad Mølle.
   1721, Breve til Amtsmanden for Skanderborg Aakjær amter (Kurt Kermits udskrifter, 787):
   Fra Kongen, Københavns Slot.
   Farverne i Horsens og Skanderborg Ejler Sillman, [Jens?] Pedersen og Jørgen Hansen Meyer, har klaget over Mølleren i Nør Mølle i Skanderborg Amt Peter Vilhelm Høvinghof, fordi han for to aar siden har ladet anlægge et farverie og dertil antaget en gammel - næsten uduelig - farversvend, og nu lader farve adskilligt hjemmegjort tøj for Bønderne, til skade for dem som er priviligerede. Da Høvinghof ikke har efterkommet givne advarsler, befales derfor, at til førstkommende Paaske skal han stoppe, saafremt han ikke vil have redskaberne ruineret, og ansat for 10 rdr i Mulkt til de fattige.
   17 Januar 1721.
   Hvem er de fem brødre Høvinghof?
   Brødrene C. til E. fremgår af skiftet efter Karen Mortensdatter i Nørremølle, Bryrup sogn, se Brejl Skanderborg og Åkjær amter nr. 1258 14.5.1716. A og B fra Ole Bech Knudsen.
   A. Mathias Høvinghof * Westphalen †1700 Aagerup Mølle, Svallerup (nær Kalundborg). Hjollesmed i Fuglevad Mølle, Kongens Lyngby ved konens far, derefter Aagerup Mølle. Gift med Gertrud Lauridsdatter. Fabrikerede 1699 hjoller og knive (NS).
   Børn (udvalgt):
   Just (Martinus) Høvinghof *1687 Brede Mølle ved Mølleåen, Kongens Lyngby, †1730+. 1704 vel i Harlev Mølle. Gift 1. 1708 i Fuglevad, Kongens Lyngby med Boel Povelsdatter †1713 Kongens Lyngby. Gift 2. gang 1713 Fuglevad, Kongens Lyngby med Anne Dorthe Kritlo. Købte 1715c Jonstrup Mølle, Værløse sogn, solgte den 1718 til kongen. Derefter Fuglevad, Kongens Lyngby, 1730 hjollesmed (eller le-smed) Aastrup Mølle.
   B. Heinrich Høvinghof * Westphalen †1710 Brede Mølle, Kongens Lyngby. Hjollesmed.
   Børn (udvalgt):
   Jacob Høvinghof *1710- Brede Mølle, Kongens Lyngby †1767+ København? Borgerskab i København 1734, 1749 skulptør "Frelsermanden" på spiret af Vor Frelsers Kirke i København se Weilbachs Kunstnerleksikon, reparerer kobbertage på kongens slotte, er oldermand i Kobbersmedlauget i København 1764 - 67.
   C. Jørgen (Jürgen) Høvinghof *1660c Voerde? Westphalen †1707 Harlev Mølle, Harlev. Gift med Dorete Hansdatter *1675 †1707 Harlev. Han fik skøde på Harlev Mølle 1698.
   Børn (udvalgt):
   Johannes (Johan) Høvinghof *1702 Harlev †1771 Harlev, gift 1728 i Harlev med Mette Rasmusdatter. Begge havde "trolig" tjent Jens Andersen Møller i Århus.
   Børn (udvalgt):
   Jørgen *1728 Harlev
   Jens Johansen Høvinghof *1730 Harlev gift 1763 i Søvind med Anne Marie Nielsdatter Krarup.
   Mette Jensdatter *1764 Harlev
   Andreas *1766 Skanderborg ?†1773 8 år, Storring.
   Niels *1768 Skanderborg
   ?Anders Raarup *1774 Galten
   Else *1731 Harlev
   Kirsten *1733 Harlev
   Dorete *1737 Harlev
   Ane *1742 Harlev
   Anne *1704 Harlev †1715 Harlev.
   Anne Lisbeth Jørgensdatter Høvinghof *1706 Harlev. Gift 1729 i Harlev med Niels Rasmussen Vibye †1755 Velling, af Ostbirk, senere kroholder Velling Kro.
   ??Marie Johansdatter Høvinghof fik gavebrev på 2.000 rigsdaler i 1728 af Jens Andersen Møller i Århus, som hun havde tjent en tid. Se Magnus Berinskjold artikel s. 135 (Internetside ikke mere online). Gift 1744 med Kristoffer Hansen *1721c †1799 Søballe, skovfoged i Søballe, gift anden gang med Marie Jensdatter Møller *1729 †1799 Søballe.
   D. Casper Høvinghof * Voerde? Westphalen †1730 (skifte) Egebjerg Mølle, Hansted sogn. Fæster Egebjerg Mølle 1724. Gift med Margrethe Andersdatter Balling (eller Dam) †1749 datter af præst Anders Albertsen Dam †1705 (skifte) Balling og Mette Andersdatter †1692 (skifte). Han ejede 1718c gårde i Haslev (NS).
   Børn (udvalgt):
   Just Andreas Caspersen Høvinghof *1712 Harlev †1764 Egebjerg Mølle. Gift med Rene Marie Nielsdatter *1708c †1782, datter af Niels Poulsen i Nygaard, Dover sogn. Fæster 1732-34 svigerfaderens halvgård i Nygaard under Skanderborg Rytterdistrikt. Nævnt som fæster af Vester Mølle, Vester sogn 1738, 1739. Børn døbt 1741 i Egebjerg, Hansted. Fæster Egebjerg Mølle 1749 under Hansted Hospital. (Tak til Ole Bech Knudsen og Hans-Ole Mørk).
   Børn (udvalgt):
   Nikolaj Kasper Justsen Høvinghof *1737c †1768 Skanderborg, hvor han var skoleholder. I 1763 lejermål med Karen Rasmusdatter af Horsens. Gift 1767 i Hansted med Elisabeth Catrhine Amalie Torp *1733 Halsted, Lolland †1771 Egebjerg, Hansted. Hun var datter af degn i Halsted Jesper Davidsen Torp og Edel Friderica.
   Nikolaj Kasper Nikolajsen Høvinghof *1768c ?Skanderborg
   Anders *1738 Vester Mølle, Vester Sogn (Thyregod kirkebog døbte no. 295). Må være død før 1764, for han er ikke nævnt i faderens skifte.
   Hans Justsen Høvinghof *1743c. Nævnt 1764 i faderens skifte.
   Pouline Marie Justdatter Høvinghof *1748c. Gift 1767 i Hansted med Søren Jensen *Underup, som fæster Egebjerg Mølle 1767c og fremad.
   Mette Magdalene *1714 Harlev †1741 Egebjerg Mølle, Hansted. Gift med Erik Jensen Addit hanskemager i Horsens, som 1741 er i Egebjerg Mølle.
   E. Peter Wilhelm Høvinghof *1660cc Voerde? Westphalen †1735 Arvad Mølle, Brande. Gift 1. Karen Mortensdatter †1715 Nørre Mølle, Bryrup. 2. 1716 i Skorup Magdalene Sybille Gregersdatter *1686c †1738+.
   Børn (mindst 7 børn døde ganske unge, ikke medtaget; året 1730 er fra skiftet efter Casper Høvinghof, Egebjerg Mølle, se Brejl):
   1. Jørgen Vilhelm *1700 Harlev Mølle, Harlev, 1730 i Arvad Mølle
   2. Just Martinus Peitersen Høvinghof *1703 Nørre Mølle, Bryrup †1736+. 1730 i Arvad Mølle ifølge skifte. Gift 1. af Fensten, Gosmer 1727 i Harlev med Elsebeth Berntsdatter Kulmann *1693 Harlev? †1728 Harlev. Gift 2. af Fensten, Gosmer 1728 i Odder med Kirsten Laurtzdatter af Rathlousdal, Odder. Just Martinus lever 1736, hvor han underskriver for sin stedmor Magdalene Sybille Gregersdatter i Arvad Mølle.
   3. Martha *1710 Nørre Mølle, Bryrup, 1730 i Arvad Mølle
   4. Casper *1713 Nørre Mølle, Bryrup, 1730 i Arvad Mølle
   5. Henrik Mathias Peitersen Høvinghof *1715 Nørre Mølle, Bryrup, 1730, 1736 i Arvad Mølle, tjener 1737 i Århus. Muligvis †1749-. Muligvis den Mathias Høvinghof gift 1739 af Aarhus i Harlev med Stine (Petrine Kornelia) Henriksdatter Ramshart *1725 Ebeltoft lever 1749 som enke, datter af kaptajn og tolder i Ebeltoft Henrik Ramshart †1749 Ebeltoft (skifte) og ?Lucie Johanne Riise? †1734 Ebeltoft.
   6. Olle Peitersen Høvenhof *1717c Bryrup? †1749 (skifte) Ejstrup Skole, Ejstrup, hvor han var skoleholder. 1736-38 i reserverullen Arvad Mølle. Gift sidst i 1737 i Vium med Kirsten Jensdatter Kirkegaard af Annexgaarden der med brødre 1749 Poul Jensen i Vium og Niels Jensen i Aastrup. Hun havde i 1729 fået en søn Laurids Christensen med udlagt barnefader Christen Lauridsen Bjørnkær af Øster Høgild i Rind (tak til Ruth Neumeister). To eller flere små børn.
   Børn:
   a. Magdalene Olesdatter *1749- Ejstrup? gift med Jørgen Sørensen, Kjelbjerghus, Herning, skilt 1774, da han er rømt. Gift 2. gang 1775 i Thyregod med Christen Hansen, bosat Dørken. Se Ejnar Bjerre om Hastrup s. 18 (Ringbind Give Lokalarkiv):
   D. 20. apr. 1774 måtte sættedommer Johan Raun Bering igen tage sig af en rømning. Magdalene Olesdatter, der var datter af Ole Høvinghoff, havde måttet søge tilflugt hos sin farbroder, sognedegn Johan Høvinghoff i Thyregod, efter at hendes mand Jørgen Sørensen var rømt fra deres fæste i Kieldbjerghus i Herning sogn, Bølling herred. Hun opholdt sig nu i yderste armod, dels i Thyregod, dels i Sønder Hindskov hos Christen Jacobsen. Der var dagen før [altså den 19. april] udtaget tamperretsstævning mod samme Jørgen Sørensen. Søren Møller (Christensen) og Peder Friderichsen i Kokborg forkyndte stævningen d. 7. maj.
   7. ?Karen Peitersdatter Høvinghof *1724c Arvad Mølle †1791 Horsens af Hospitalet 67 år. I så fald første pige efter første kones død opnævnt efter denne. (Ole Bech Knudsen).
   8. Johan Peitersen Høvenhof *1727c Arvad Mølle, Brande †1789 Thyregod By, Thyregod. Skoleholder 1756 ejer af Snabegaard (5 7 2 2, en større gård, se Brejl Hvolgaard gods i Silkeborg amt diverse år) Vrads, 1758 Snabe, Vrads sogn, ses 1761 i Øster Nykirke, 1774-89 degn i Thyregod. Gift med Maren Pedersdatter *1732 Ansø Mølle, Vrads †1789+ datter af Peder Jensen *1705 †1736 Ansø Mølle.
   Børn:
   a. Malene Sybille Marie *1756 Ansø Mølle †1802 Sæby (bosat København mest, konsumtionsbejtent Sven Hansens kone, NS)
   b. Mette Cathrine, *1758 i Vrads sogn
   c. Peter Wilhelm *1761 Øster Nykirke †1798 København, vinhandler
   d. Ole Christian Høvinghof *1766c †1786 Thyregod By.
   e. Just Mathias *1774 Thyregod By.
   f. Mariane Johansdatter Høvinghof *1776 Thyregod By †1853 Ørbæk, Hoven. Gift 1814 i Hoven med Peder Nielsen *1783 Ørbæk †1854 Ørbæk, Hoven.
   Børn (tak til Niels Rosenkilde Ask):
   I. Maren Kirstine Pedersen/Pedersdatter *1816 Ørbæk, Hoven
   II. Johannes Gotfred Høgenhoff Pedersen, *1819 Ørbæk, Hoven
  Person-ID I1239  Mine børnebørns aner
  Sidst ændret 6 mar. 2017 

  Familie 1 Karen Mortensdatter,   d. 1715 
  Sidst ændret 6 mar. 2017 
  Familie-ID F1158  Gruppeskema  |  Familie Tavle

  Familie 2 Møller Magdalene Sybille Gregersdatter,   f. ca 1686,   d. 1738  (Alder ~ 52 år) 
  Børn 
   1. Skoleholder, degn Johan Peitersen Høvenhof,   f. ca. 1727, Arvad, Brande Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 26 jun. 1789, Thyregod Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder ~ 62 år)
  Sidst ændret 6 mar. 2017 
  Familie-ID F596  Gruppeskema  |  Familie Tavle

 • Begivenheds Kort
  Link til Google MapsFødt - 1660 - Voerde, Westphalen Link til Google Earth
  Link til Google MapsDød - 1735 - Arvad, Brande Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 

 • Kilder 
  1. [S27] Nørvang-Herred.dk.